Τομεις Δραστηριοτητας

Η προώθηση των σκοπών της εταιρίας επιδιώκεται σε κάθε είδος θεωρητικής και πρακτικής δραστηριότητας όπως:

Έρευνες - Μελέτες 
Κοινωνικά Θέματα
Οικονομικά Θέματα
Θέματα Εκπαίδευσης
Έκδοση Έντυπου υλικού
Αναπτυξιακές Μελέτες
Προγράμματα
Προγράμματα Έρευνας
Αναπτυξιακά Προγράμματα
Εθνικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Διοργάνωση συνεδρίων, συζητήσεων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων  
Ειδικότερα δραστηριοποιείται σε τομείς όπως:
οικονομία
γεωργία
εμπόριο
κοινωνικός αποκλεισμός
τουρισμός
πληροφορική
ΜΜΕ
περιβάλλον 
πολιτισμός
υπηρεσίες


Copyright 2001 Thessis All rights reserved. 
Design and developed by Wizcom O.E.

STRAZI