ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
De Montfort University – “DMU” (UK)  

Groenhorst College (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

Instituto politecnico de Braganca - Escola Superior Argaria (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
Naturbruksgymnasiet Hvilan (ΣΟΥΗΔΙΑ)
Etablissement National d'Enseignement Superieur Agronomique de Diijon - enesad (ΓΑΛΛΙΑ)
Ερευνητικά Ιδρύματα \ Ινστιτούτα

“A.I.D.”Agriculture Industrial Development (ΙΤΑΛΙΑ)  

INDE – Intercooperacao e Desenvolvimento (ΠΟΡΟΓΑΛΙΑ)  
I.N.R.A (ΓΑΛΛΙΑ)
CECA ANDALUSIA (ΙΣΠΑΝΙΑ) 
CESCOT (ΙΤΑΛΙΑ)
CELTEC (ΟΥΑΛΙΑ)
ΟΙΚΟΓΝΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ)
FENDERATION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA - FENPA (ΙΣΠΑΝΙΑ)
Εμπορικά Επιμελητήρια

C.C.I SARAGOSSA (ΙΣΠΑΝΙΑ)

C.C.I RIOJA (ΙΣΠΑΝΙΑ)
Επιμελητήριο Βενετίας (ΙΤΑΛΙΑ)
Τοπική Αυτοδιοίκηση

ADMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (ΙΤΑΛΙΑ)

[1] [2] [3]

© Copyright 2001 Thessis All rights reserved. 
Design and developed by Tara Internet & Marketing

t