"Προσανατολισμός και Επανεξιδείκευση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων II, ORPYMESA"

 

Περιγραφή του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος "ORPYMESA"  ήταν η υποστήριξη των λιανεμπορικών επιχειρήσεων των Νομών Λαρίσης & Τρικάλων, η βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού τους και η προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις μέσω καταλλήλων πρακτικών και ενεργειών.  

 

Το παρόν έργο υλοποιήθηκε μέσα στο σύγχρονο 
οικονομικό περιβάλλον όπου το εμπόριο, ιδιαίτερα το  
λιανικό, αποτελεί βασικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας
 και σημαντικό συντελεστή προόδου και ανάπτυξης. 
Στις μέρες μας, πρακτικά η αναδιάρθρωση των συστημάτων 
παραγωγής, οι νέες τεχνολογίες, η διεθνοποίηση των αγορών 
και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν συντελέσει στην αλλαγή του παραδοσιακού προφίλ και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.     

 

Το πρόγραμμα  "Προσανατολισμός και Επανεξιδείκευση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων II, ORPYMESA" αποτέλεσε μία υπεύθυνη ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Συντονιστής Φορέας 

"ΘΕΣΙΣ" - Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης

 

Διακρατικοί Εταίροι

C.C.I SARAGOSSA (ΙΣΠΑΝΙΑ)

CESCOT (ΙΤΑΛΙΑ)

CECA ANDALUSIA (ΙΣΠΑΝΙΑ)

CELTEC (ΟΥΑΛΙΑ)

C.C.I RIOJA (ΙΣΠΑΝΙΑ)

 

Εθνικοί Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τ.Ε.Ι Λάρισας

Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε)

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων

Κέντρο Eνημέρωσης και Καινοτομίας - BIC Λάρισας

Κ.Ε.Κ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Επιχειρήσεις

EL BIMBO

Μηνάς Ματσάκας & ΣΙΑ ΟΕ

Κραχτόπουλος Γ. - Ζυγούλης

Δημήτριος Μπλουγούρας

 

Ανάλυση Δράσεων/Προϊόντα

Η υλοποίηση του προγράμματος του πργράμματος αναλύεται στις παρακάτω δράσεις:

 

I. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Πακέτου

Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης ήταν η βελτίωση των προσόντων των απασχολούμενων στο εμπόριο, η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες και η έμμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών. 

Οι φορείς που συμμετείχαν είναι:

 

 • ΚΕΑ "ΘΕΣΙΣ"

 • ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 

Δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά εγχειρίδια τα οποία αποτέλεσαν κλειδί συνεργασίας και εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια είναι σε έντυπη  μορφή και 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω τεύχη: 

 1. Η εξέλιξη του λιανικού εμπορίου

 2. Οι μορφές των λιανεμπορικών επιχειρήσεων 

 3. Οι νέες μορφές ανταγωνισμού

 4. Το προσωπικό των λιανεμπορικών επιχειρήσεων 

 5. Η διαδικασία της πώλησης

 6. Το Marketing στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις 

 

Το έντυπο υλικό είναι διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

II. Εκπαίδευση Συμβούλων

Εκπαιδεύτηκαν 15 επιστήμονες, έχοντας τις κατάλληλες ειδικότητες με στόχο να μετεξελιχθούν στο μέλλον σε συμβούλους εμπορικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Στις ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται κυρίως οικονομολόγοι και δικηγόροι. Στη διαδικασία της εκπαίδευσης συνεργάστηκε το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ.

(Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας :   

τηλ. 041-257407,  287062 e-mail: tedc@otenet.gr )

 

Συμβουλευτικοί φορείς: ΚΕΑ "ΘΕΣΙΣ", ΤΕΙ Λάρισας, Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας και Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων.

 

III. Συμβουλευτική Δομή

Κύριος στόχος είναι η παροχή συμβούλων στις επιχειρήσεις και σε ομάδες επιχειρήσεων σχετικά με τις ανάγκες σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τις νέες τεχνολογίες, τεχνικές παραγωγής, νομικά και οικονομικά θέματα κ.λ.π.

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη προς όλες τις ενδιαφερόμενες εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Συμμετέχοντες Φορείς:

 • ΚΕΑ "ΘΕΣΙΣ"

 • ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Συμβουλευτικοί Φορείς: Εμπορικοί Σύλλογοι και Διακρατικοί Εταίροι.

 

Αναπτύχθηκε επίσης κατάλληλη διαγνωστική μεθοδολογία εντοπισμού των προβλημάτων που απασχολούν τις εμπορικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα η δράση αυτή περιλαμβάνει:

 

Α. Ανάπτυξη Διαγνωστικής Μεθοδολογίας  

Η διαγνωστική μεθοδολογία περιλαμβάνει διαδικασίες:

 1. Καταγραφής και ανάλυσης παραγόντων που επηρεάζουν τις εμπορικές επιχειρήσεις.

 2. Μεθοδολογία εντοπισμού "ευπαθών σημείων" επιχείρησης.

 3. Καταγραφής τελικών συμπερασμάτων.    

 

Σημερινή Κατάσταση

Η διαγνωστική μεθοδολογία εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε σε επιχειρήσεις της περιοχής Λάρισας & Τρικάλων σε συνεργασία με τους συμβούλους επιχειρήσεων με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η μεθοδολογία υπάρχει διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο διάγνωσης (σε έντυπη μορφή).

 

Β. Ανάπτυξη Συμβουλευτικής Δομής

 1. Δημιουργία κατάλληλου χώρου

 2. Εξοπλισμός (πληροφορική, χώρος υποδοχής, κ.λ.π.)

 3. Συνεργασία συμμετεχόντων φορέων για καθορισμό προγραμμάτων εργασιών

 4. Παροχή συμβουλευτικού έργου στη  δομή.

Παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε:

 

 • Οικονομικά θέματα

 • Νομικά θέματα

 • Θέματα πληροφορικής

 • Marketing - Διαφήμισης

IV. Συνεργασία Φορέων και Επιχειρήσεων

Βασικοί στόχοι της δράσης αυτής ήταν:

 • Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ συλλογικών φορέων και

επιχειρηματιών εμπόρων

 • Προώθηση συνεργασιών αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων

 • Συνεργασία για διάνοιξη εμπορικών αγορών

 • Βελτιστοποίηση προσόντων απασχολούμενων στο εμπόριο

 • Βελτίωση profile επιχειρήσεων

 • Προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου

Η δράση περιλάμβανε:

Α.   Οριζόντια συνεργασία για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.

Β.    Δημιουργία εμπορικού οδηγού της Ισπανίας, ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως στοιχεία εμπορικής δραστηριότητας, Επιμελητήρια, διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.τ.λ και ο οποίος είναι διαθέσιμος για όλους τους εμπόρους και άλλους επαγγελματίες (Οδηγός περίπου 330 σελίδων διαθέσιμος στους ενδιαφερόμενους)  

Γ.    Εμπορικές διακρατικές ανταλλαγές

Οργανώθηκε αποστολή προώθησης εμπορικής συνεργασίας τον Ιούνιο του 2000 στην Ανδαλουσία της Ισπανίας (φωτογραφικό υλικό).

Δ.    Κοινωνία της Πληροφορίας

Προωθήθηκε η ιδέα της κοινωνίας της πληροφορίας. Συμβολή στην ενεργοποίηση όλων των δράσεων με τους επιχειρηματίες να εμπλέκονται στην συμβουλευτική δομή, στην κοινωνία της πληροφορίας και στη διάδοση.

 

V. Διάδοση

Η συγκεκριμένη δράση ανταποκρίθηκε κυρίως:

 • Στην ευαισθητοποίηση επιχειρηματιών και εργαζομένων σε θέματα εμπορικής αναδιάρθρωσης.

 • Στην ενημέρωση για την επέκταση της κοινωνίας των πληροφοριών στο χώρο του εμπορίου.

 • Στην διάδοση των αποτελεσμάτων του υλοποιηθέντος σχεδίου.  

 

Οι συμμετέχοντες φορείς ήταν:

 

 • Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης

 • ΚΕΑ "ΘΕΣΙΣ"

 • Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές εσωτερικές ημερίδες-συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων όλων των φορέων. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν αξιόλογες προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα του εμπορικού κ\κόσμου της περιοχής της Λάρισας και των Τρικάλων. Δημιουργήθηκαν:

 1. Έντυπο για το Ευρώ (3.000 αντίτυπα - Διαθέσιμο

 2. Άλλο υλικό διάδοσης

 


Copyright 2001 Thessis All rights reserved. 
Design and developed by Wizcom O.E.