Δραστηριοτητες
Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα  δραστηριοτήτων:

"Προσανατολισμός και Επανεξιδείκευση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων II, ORPYMESA"
Στόχος του προγράμματος "ORPYMESA"  ήταν η υποστήριξη των λιανεμπορικών επιχειρήσεων των Νομών Λαρίσης & Τρικάλων, η βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού τους και η προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις μέσω καταλλήλων πρακτικών και ενεργειών

LEONARDO DA VINCI OROS-O EL/99/2/13105/PI/II.1.1.c/FPC

Το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci (OROS-O) με τίτλο ΄΄καινοτομία και νέοι αγρότες σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ως πρωταρχικό και βασικό στόχο την  προώθηση της ισότητας πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και την τεχνολογική καινοτομία των αγροτών, ανδρών και γυναικών που ζουν και εργάζονται σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Copyright 2001 Thessis All rights reserved. 
Design and developed by Wizcom O.E.

 

ang="Ec